Ζησιάδης Δημήτρης

 

          Πτυχίο  Επιστήμη Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Παν/μιο Κρήτης

           MSc   Δίκτυα ΗΥ & Ψηφιακές Επικοινωνίες, Τμήμα Επιστήμης  Υπολογιστών, Παν/μιο Κρήτης

           PhD   Ασφάλεια & Διαχείριση σε Σύγχρονα Τηλ/κά Δίκτυα, Τμήμα ΜΗΥΤΔ, Παν/μιο Θεσσαλίας

 

ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

Φιλικής Εταιρίας 78, 3ος όροφος

Τ.Κ. 38334, ΒΟΛΟΣ


Τηλ.: +30 2421 306070
Fax:  +30 2421 306065
e-mail: dimitris-at-uth.gr
URL: http://zisiadis.users.uth.gr

  O Δ. Ζησιάδης είναι συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Anάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ) και στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ελαβε Master of Computer Science στον τομέα «Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ψηφιακές Επικοινωνίες» από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και PhD σε "Θέματα Aσφάλειας & Διαχείρισης σε Σύγχρονα Tηλεπικοινωνιακά Δίκτυα" από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υπήρξε ειδικός συνεργάτης του Υπολογιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κρήτης στο SNA δίκτυο και στη λειτουργία του EARN στην Ελλάδα (το European Academic Research Network ήταν το κυριότερο διεθνές δίκτυο υπολογιστών στην Ευρώπη πριν την εμφάνιση του Internet) και στη συνέχεια στην ανάπτυξη TCP/IP και X.25 δικτύων. Διατέλεσε χορηγός διευθύνσεων (ρόλος που ανατέθηκε στο FORTHnet από το RIPE) και χορηγός ονομάτων (GR Hostmaster) διαμορφώνοντας και την πολιτική εκχώρησης του GR. Διατέλεσε επίσηςΤεχνικός Διευθυντής στην FORTHnet ΑΕ, αναπτύσσοντας το δίκτυο πρόσβασης και το δίκτυο ATM της εταιρίας καθώς και νέες υπηρεσίες (όπως Frame Relay και Fax/IP). Εκπόνησε μελέτες/εγκαταστάσεις σε ασυρματικά δίκτυα (point-to-point, point-to-multipoint) μικροκυματικά και δορυφορικά δίκτυα. Υπήρξε εκπρόσωπος σε συνδέσμους και επιτροπές (όπως ΣΕΠΕ, ΕΕΤΤ, ΥΠΜΕ) και σε διεθνείς σχέσεις της εταιρίας με μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Διατέλεσε επίσης Τεχνικός Διευθυντής Ελλάδας στη UUnet Hellas - Worldcom, αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες της εταιρίας στον Ελλαδικό χώρο. Έκτοτε είναι συνεργάτης του τμήματος ΜΗΥΤΔ του Π.Θ. και του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων ΗΥ. Τα κύρια ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν δίκτυα υπολογιστών, διαχείριση δικτύων, ασφάλεια επικοινωνιών και ασύρματες επικοινωνίες.