Σπυρίδων Ξ. Κοψιδάς

Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Πολυτεχνείου Κρήτης

PhD στην Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (σε εξέλιξη), Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου

Τ.Κ. 38221, ΒΟΛΟΣ

 

Τηλ: +30-24210-74553

Φαξ: +30-24210-74668

email: spyros (at) uth.gr

URL: http://voipsec.inf.uth.gr

 

Ο Σπυρίδων Κοψιδάς είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά.

Έχει εργασθεί στα πλαίσια μεγάλου πλήθους ερευνητικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών έργων. Τα επιστημονικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της ασφάλειας των Τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Από το 2003 είναι υπ. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεργαζόμενος ερευνητής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με αντικείμενο την Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων και κειμένων και αρθρογραφεί σε έντυπα τεχνικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος.

Διαμένει μόνιμα στην πόλη του Βόλου και συμμετέχει σε πλήθος δραστηριοτήτων πολιτιστικού, επιστημονικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Από το 2006 είναι πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής Ελλάδος της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜΠΕΕ), γενικός γραμματέας του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος στον ίδιο Σύλλογο.