Λέανδρος Τασιούλας
, Καθηγητής
Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
MSc, PhD Electrical Engineering Πανεπιστήμιο Maryland, ΗΠΑ.

Τηλ.: +30-24210-74980
Fax:  +30-24210-74997
e-mail: leandros -at- uth.gr
URL:
http://inf-server.inf.uth.gr/~leandros
 

O Λ. Τασιούλας είναι καθηγητής Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2002. Η έρευνητική του δραστηριότητα τα τελευταία 15 χρόνια έχει σα σκοπό τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και επεξεργασίας πληροφοριών που επιτρέπουν την ανάκτηση και ανταλλαγή πληροφορίας από οπουδήποτε και με οποιονδήποτε. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι σε ασύρματα συστήματα σταθερών και κινητών κόμβων, δίκτυα με αυτόματα αναπροσαρμοζόμενη τοπολογία, παροχή ποιότητας υπηρεσιών σε υβριδικά ασύρματα-ενσύρματα δίκτυα, συστήματα επικοινωνίας πολυμέσων και σε δορυφορικές επικοινωνίες. Ο Δρ. Τασιούλας έχει διευθύνει τη διεξαγωγή μεγάλου αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων, για κρατικούς φορείς και για τη βιομηχανία στις ΗΠΑ και την ΕΕ (NSF, AFOSR, ARL ONR, GSRT, IBM, Hughes, etc). Επίσης έχει διατελέσει σύμβουλος σε εταιρίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και εμπειρογνώμων σε δικαστικές υποθέσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έχει δημοσιεύσει πάνω απο 150 εργασίες, και έχει επιβλέψει την διδακτορική έρευνα 9 φοιτητών. Η ερευνητική δραστηριότητα του Δρ. Τασιούλα έχει τιμηθεί με διακρίσεις οπως: βραβείο καλύτερης εργασίας στο συνέδριο επικοινωνίας υπολογιστών της ΙΕΕΕ, INFOCOM94, βραβείο διακεκριμένου νέου ερευνητή του εθνικού ιδρύματος ερευνών (NSF) 1995 και του Ινστιτούτου Ερευνών Ναυτικού (ΟΝR) ΗΠΑ 1997, βραβείο Ιδρύματος Μποδοσάκη στην περιοχή των παράλληλων και κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων 1999. Ο Δρ. Τασιούλας είναι υπεύθυνος έκδοσης στην περιοχή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων για το ΙΕΕΕ Trans. on Information Theory και μέλος της εκδοτικής επιτροπής του ΙΕΕΕ/ACM Trans. on Networking, ενώ συμμετέχει τακτικά στην οργάνωση των σημαντικότερων συνεδρίων πάνω σε τηλεπικοινωνίες και δίκτυα (ISIT, INFOCOM, MOBICOM, MOBIHOC).
Έχει διατελέσει Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων την περίοδο 1999-2002, Αναπλ. Καθηγητής στο Univ. of Maryland 1995-2002, Επικ. Καθηγητής στο Polytechnic University της Ν. Υόρκης την περίοδο 1991-1995 και επισκέπτης ερευνητής στην IBM Research, Yorktown Heights, NY. Aπο το 2002 είναι ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Maryland.Ο Δρ. Τασιούλας πήρε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχ απο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1987 και τα MSc, PhD Electrical Engineering απο το Univ. of Maryland 1989, 91 αντίστοιχα.